อบรม
train_july
CSS MenuMaker
  1. หน้าแรก
ระวังภัย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ รีบอัปเดตทันที
image

สถานการณ์การโจมตี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัท Avast ได้รายงานการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry Read more...

ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศ
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุม
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวประกวดราคา
  5. ประกาศราคากลาง

- - ไม่มีข้อมูล - -

 
 
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 3,4 อาคารวิทยบริการ B ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์/โทรสาร : 043-754350
E-mail : sukanya.s@msu.ac.th [เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]
Copyright © 2557 Designed by Sukanya Sitawan | Admin Login | |