อบรม
train_july

ระวังภัย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ รีบอัปเดตทันที

image

สถานการณ์การโจมตี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัท Avast ได้รายงานการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry View details »

ข่าวกิจกรรมสำนักคอมฯ

 • สำนักคอมพิวเตอร์ ประชุม การให้บริการเครือข่ายและสารสนเทศพื้นฐานของ มมส
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 • สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศตารางเข้าทดสอบ MSU IT Exit Exam
 • ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าอบรม หลักสูตร การเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี
 • สำนักคอมพิวเตอร์ จัดติวข้อสอบ IT Exit Exam ระหว่างเดือน มกราคม 2560
 • สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
 • โครงการฝึกอบรม การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-book สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร (Big Data Implementation)
 • สำนักคอมพิวเตอร์ มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากร หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office365

 • View details »

  ปฏิทินสำนักคอมพิวเตอร์

  ข่าวรับสมัครงาน

  - - ไม่มีข้อมูล - -

  View details »